2023-11-13
Viết bởi Nguyễn Hải Đăng / 0 bình luận

Trải qua hàng ngàn năm phát triển, văn hoá Việt Nam vẫn đang được lưu truyền và ngày càng phát triển dưới sự sáng tạo đầy đổi mới trong cuộc sống hiện đại. Văn hoá Việt từ xa xưa đã được ông cha ta xây dựng qua một tập hợp các giá trị vật chất và gìn giữ, được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Chúng ta có thể thấy được văn hoá chính là đại diện cho một quốc gia, dân tộc, với những đặc điểm riêng biệt tạo nên sự độc đáo, bản sắc riêng. Văn hoá Việt cũng không là ngoại lệ. Văn hoá Việt được hình thành cùng với lịch sử dân tộc, gắn liền với quá trình phát triển của dân tộc, quốc gia. Văn hóa Việt có thể phân chia thành 4 giai đoạn chính: Văn hóa thời Hùng Vương dựng nước, chuyển tiếp văn hóa thời Bắc thuộc (thế kỷ I - X), văn hóa Đại Việt (thế kỷ X - XIX), chuyển tiếp văn hóa từ truyền thống sang hiện đại (văn hóa nông nghiệp sang văn hóa công nghiệp hóa). Văn hóa truyền thống bao gồm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được biểu lộ qua ngôn ngữ, lời nói, tư tưởng, tôn giáo, cũng như qua di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, và là đại diện cho sự vẻ vang của toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, văn hoá Việt còn mang tính nhân sinh sâu sắc, trở thành thước đo chuẩn mực của con người và xã hội, cùng với đó, văn hoá còn mang tính kế thừa, với những giá trị đã được hình thành và duy trì qua thời gian, và được chuyển giao qua nhiều thế hệ. 

Tiếp nối nhiệm vụ gìn giữ và phát triển những truyền thống tốt đẹp, Moon n Sun đang không ngừng sáng tạo, ứng dụng nền văn hoá cùng nghệ thuật đặc sắc của dân tộc lên từng sản phẩm, mang đến những món quà là chắt lọc của "Tinh hoa Việt Nam". Cùng chờ đón những sản phẩm tiếp theo mà Moon n Sun chuẩn bị sắp ra mắt. 

(Nguồn ảnh: Internet) 

𝑴𝒐𝒐𝒏 𝒏 𝑺𝒖𝒏 - 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑸𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑨̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒎𝒖̀𝒂 𝑳𝒆̂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊

FB: m.me/MoonnSunGift

Website: https://moonnsun.com/

Hotline: 079 8807 377

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: